NEDİR?

Tarımda Genç ve Kadın İstihdamı Destek

 

KADEM derneğimiz tarafından 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) “Yenilikçi Gıda Tedarik Uygulamalarında Kadın İstihdamının Artırılması“ Projesi hazırlanarak Çukurova Kalkınma Ajansına başvuru yapılmıştır. Proje ile sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden faydalanan en kırılgan kadın ve genç gruplarına mesleki yetkinlik kazandırılması suretiyle istihdam alt yapısı oluşturması ve özellikle gıda tedarik zincirinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda Gıda tedarik zincirinde kurulacak olan teorik ve uygulamalı eğitim atölyelerinde açılacak olan kurslarda her yıl 90 kursiyerin mesleki eğitim alarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek ve işgücü piyasasına dahil edilecektir. Projemiz 5 Kamu Kurumu, 1 STK ve 2 Özel İşletme işbirliğinde yenilik ve teknoloji transferi odaklı bir model geliştirilerek yürütülmektedir.

 

Adana ilimizde 5160 metrekare kapalı alanda kurulması planlanan uygulamalı eğitim atölyelerinde özellikle mesleki ve teknik eğitim alma imkânı bulamayan, istihdam edilebilirlikte dezavantajlı konumda bulunan, dar gelirli gençlerimiz ve kadınlarımızın örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği, paketleme, soğuk hava depo sistemleri, seracılık, bant elemanı vb. alanlarda mesleki yeterliliklerini geliştirip istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Adana Sebze Halindeki 779 hal esnafı, çiftçiler ve modern Sera, sanayi, sosyal ve teknik donatı alanlarından oluşturulan 3184 dekar büyüklüğündeki Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesindeki sera işletmelerinde gıda tedarik zincirinde 2000 kişi doğrudan olmak üzere dolaylı faaliyetlerle birlikte yaklaşık 4000 kişilik mesleki eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı tespit edilmiş olup, bu alanda kurulacak olan kar amacı gütmeyen Kırsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile nitelikli işgücüne yetiştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Sadece üretimin değil aynı zamanda örgütlenmenin, iyi pazarlama için ürün analizinin, ambalajlamanın, tanıtım ve markalaşmanın artırılmasına katkı sağlanması, gıda tedarik zincirinde tarımsal ürünlerin israfının önlenmesi ve ürünlerin katma değerinin artırılması ve özellikle kadın ve genç istihdamın artırılması amacıyla kursiyerler, sektör temsilcileri, proje yürütücüsü ve ortaklarının işbirliğinde kar amacı gütmeyen HAZAR Yaş sebze ve meyve kırsal kalkınma kooperatifi kurulmuştur. 


HAZAR Kooperatifi kırsal kalkınma alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, yenilik transferi ve teknoloji destekli uygulamalar ve ilgili eğitimleri ücretsiz olarak verecektir. Bölgemizde kurulacak olan SERA OSB Müdürlüğü ile işbirliği içinde Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak mesleki eğitim almış personel ihtiyacının karşılanması, eğitimlerin planlanması hususlarında da çalışmalarına devam edecektir. Kursiyerlerimizin ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlanması için Kırsal Kalkınma Kooperatifi Adana merkezinde oluşturulacak 2 noktada ürün satış ve yer desteği sağlanmıştır. Projemizde özellikle yaş sebze meyve üretiminde gıda tedarik zincirinde kırsal kalkınma odaklı eğitim mentörlük ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecek eğitim ve uygulama atölyelerinde Kamu, STK, Sera OSB ve Ticaret Odası sektör temsilcileri ile işbirliğimiz devam etmektedir.

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

TELEFON

+90 505 750 47 82

 E-MAIL

[email protected]

SOSYAL MEDYA